ร็อคคือเรา

posted on 20 Sep 2015 20:55 by britrocker1234

โลกของเสียงเพลง

 

คงจะเป็นโลก ที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง

 

โลกของเพลงร็อค ก็คงจะเป็นโลกที่มีทั้งแสงสว่างและความร้อนผสมกันอยู่

 

ดนตรีร็อค จะไม่มีวันตาย จำไว้ !!!

Comment

Comment:

Tweet